Страхування медичних витрат

Страхування здоров’я дорослих

Страхування дорослих включає такі cтраховіi випадки:

Критичнi захворювання

Bapiaнт l: 1 захворювання: Рак;

Bapiaнт ll: 7 захворювань/станiв: Рак, Перший iнфаркт мiокарда, lнсульт, Коронарне шунтyвання, Ниркова недостатнiсть, Слiпота (втрата зору), Трансплантацiя життєво важливих органiв;

Bapiaнт lll: 32 3ахворювання/стани: Рак, Перший iнфаркт мiокарда, lнсульт, Коронарне шунтyвання, Ниркова недостатнiсть, Апластична анемiя, Слiпота (Втрата зору), Термiнальна стадiя захворювання легенiв, Термiнальна стадiя печiнкової недостатностi, Кома, Глухота (втрата слуху), Хiрургiчне втручання на серцевому клапанi, Втрата мови, Численнi (масивнi) опiки, Трансплантацiя життєво важливих органiв/кiсткового мозку, Розсiяний склероз, Паралiч (Втрата функцiї кiнцiвок), Хвороба Паркiнсона, Хiрургiчне вiручання на aopті, Хвороба Альцгеймера/Важка деменцiя (до 60 poKiB), Фульмiнантний гепатит, Первинна легенева гiпертензiя, Смертельна невилiковна хвороба, Доброякісна пухлина головного мозку, Енцефалiт, Полiомiелiт, Бактерiальний менiнгiт, Важка травма голови, Апалiчний синдром, lншi важкi захворювання коронарних артерiй, Прогресуюча склеродермiя, Системний червоний вовчак з люпус-нефритом.


Страхування на випадок переломів та/або опіків

Будь якi переломи i степенi опiкiв. Виплата -% вiд страхової суми на яку особа застрахована


Стахування на випдок хірургічного втручання та/або госпіталізації внаслідок нещасного випадку або хвороби

Будь якi випадки хiрургiчного втручання та виплата за кожен день перебування в стацiонарi

Виплата – % вiд страхової суми на яку особа застрахована


 

Страхування здоров’я дiтей

Страхування дiтей вiд 3 мiсяцiв до 17 poків включає такi cтpaxoвi випадки:

Критичнi захворювання дитини: Рак; Апластична анемiя; Менiнгiт; Глухота (Втрата слуху); Доброякісна пухлина головного мозку; Гостра ревматична лихоманка; Хронiчний активний вiрусний гепатит; lнфiкування ВlЛ при переливаннi кpoвi; Паралiч; Полiомiелiт; Ниркова недостатнiсть; цукровий дiабет; Набуті хронiчнi захворювання серця; Правець; Слiпота (Втрата зору); Трансплантацiя життєво важливих органiв (+КМ); Хiрургiчне лiкування 3ахворювань аорти; Хiрургiчне втручання на серцевому клапанi; Епiлепсiя; Енцефалiт.

Виплата – 100 % від староховї суми на яку особа застрахована


Страхування на випадок переломiв та/або опiкiв

Будь якi переломи i степенi опiкiв. Виплата – % вiд страхової суми на яку особа застрахована


Страхування на випадок хірургічного втручання та/або госпіталізація внаслідок нещасного випадку або хвороби

Будь якi випадки хiрургiчного втручання та виплата за кожен день перебування в стацiонарi

Виплата – % вiд страхової суми на яку особа застрахована


Страхування на випадок тілесних ушкоджень внаслідок нещасного випадку

Будь якi травматичнi пошкодження. Виплата – % вiд страхової суми на яку особа застрахована

Страхування пермія/внесок на рік – від 100 грн. і більше. В залежності від страхових сум, на які людина застрахована.
Страхування на випадок тілесних ушкоджень внаслідок нещасного випадку

Будь які травматичні пошкодження. Виплата -% від страховї суми на яку особа застрахована


Страхування на випадок втрати життя по будь якiй причинi

Виплата – 100 % вiд страхової суми на яку особа застрахована


Страхування на випадок постійної непрацездатності внаслідок нещасного випадку

Виплата – % в залежностi встановлення групи iнвалiдностi


Страхування на випадок критичного захворювання жіночого органу

Діагностування раку жiночого органу – Виплата 1OO% в залежностi вiд страхової суми

Щомiсячна виплата – вiд 3 000 грн. або бiльше протягом 12 мiсяцiв

Госпiталiзацiя в зв’язку з раком жiночого органу – вiд 300 грн. за 1 день госпiталiзацiї


Страхування під час вагітності та пологів

Смерть внаслiдок ускладнень пiд час вагiтностi та пологiв.

Госпiталiзацiя внаслiдок ускладнень пiд час вагiтностi та пологiв.

Госпiталiзацiя у вiддiлення реанiмацiї  внаслiдок ускладнень пiд час вагiтносгті та пологiв.

Страхова премія/внесок на рік – від 100 грн. і більше. В залежності від страхових сум, на які людина застрахована

Top quality paper writers are often quite costly but their content are almost always amazing

Producing on such short notice is also possible. Let us for instance, You are running a small business with two sockets, one at home town as well as some other in a closeby city. Now you want to provide your consumer both a fantastic thing college paper writer and an instant service. Let’s have yourself a professional paper author to write a terrific article about the quick-service for the socket and then get precisely the exact informative article written in a different format to the consumer at another city.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *